Massif des Vosges - Ligne Bleue des Vosges
Massif des Vosges - Ligne Bleue des Vosges

Wettelijke Bepalingen

Decoration

I. INLEIDING
De toegang tot en het gebruik van de website www.explore.massif-des-vosges.com impliceren de stilzwijgende en onvoorwaardelijke acceptatie van deze wettelijke bepalingen door de gebruiker.

II. WETTELIJKE INFO
Conform artikel 6 III-1 van wet N° 2004-575 van 21 juni 2004 (Franse wetgeving) m.b.t. het vertrouwen in de digitale economie, is de website www.explore.massif-des-vosges.com (hierna ‘website’ genoemd) uitgegeven door:

LORRAINE TOURISME
Abbaye des Prémontrés
54700 PONT-A-MOUSSON
contact@tourisme-lorraine.fr

Publishing director:
De toeristische partners van het Gebergte de Vogezen

Uitvoering en host van de website:
THURIA GRAND EST
21 Avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
contact@thuria.com

III. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle informatie, iconen, foto’s, illustraties, videoclips al dan niet met geluid, en andere documenten op deze website zijn eigendom van Lorraine Tourisme of een derde die toestemming voor gebruik heeft gegeven. De inhoud is beschermd door de Franse en internationale wetgeving m.b.t. auteursrechten en intellectueel eigendom. Hieronder vallen de merken van het Gebergte de Vogezen en zijn partners. De op de website vermelde logo’s zijn gedeponeerde merken.

Lorraine Tourisme houdt zich niet aansprakelijk voor de toegankelijkheid via hyperlinks naar andere in het netwerk aanwezige instanties voor internetgebruikers op deze website, noch voor elke gedeeltelijke of gehele kopie, vertoning, aanpassing of wijziging, of overdracht naar een andere website.

IV. FOTOCREDITS
Alle foto’s op deze website zijn onderhevig aan copyright:
INFRA, Thomas Devrard, Gilles Pecqueur, Michel Laurent-Lorraine Tourisme, Bertrand Jamot-Lorraine Tourisme, Christian Fleith, JL Delpal, LabelleMontagne, E. Wrobel, Fabienne Fessler, Benoît Facchi, Y. Goux, Nids des Vosges, C2Images, Imatec, H. Ledermann, Stadler, Claude Phillipot, Denis Bringard, J. Laurencon-CD88, T. Bichler, Jérome Mondière, Serge Lohner – Eliophot, Yves Trotzier, M. Fulgoni, OT Vallée de la Bruche, Station Ventron, Christophe Lerouge, Jérémy May

V. REDACTIE
Joli Rouge, vertaling verzorgd door het netwerk traductionmots@orange.fr

VI. HYPERLINKS EN HET GEBRUIK VAN FRAMES
De links naar deze website zijn slechts toegestaan als ze geen afbreuk doen aan het image van de website. De weergave van pagina’s of info van deze website in een of meerdere frames op een andere website is echter verboden, evenals elke andere techniek of toepassing die verwarring zou kunnen opwekken bij het publiek, met name waar het de herkomst van de informatie betreft.

VII. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld tegen je wil. Geen enkel persoonlijk gegeven wordt doorgegeven aan derden.

a. Statistische gegevens
Om de interesses van de bezoekers van de website te leren kennen en ter verbetering van de website kunnen we ertoe gebracht worden om peilingen te doen op het gebied van de frequentie, het aantal bekeken pagina’s, de navigatie van bezoekers op de website en het aantal bezoekers dat terugkeert naar de website, die het gebruik van cookies vereisen. Hiervoor gebruiken we Google Analytics, een analyseservice voor websites van Google Inc. (‘Google’).

De door de cookies geproduceerde gegevens met betrekking op jouw gebruik van de website (inclusief je IP-adres) worden hiervoor doorgegeven aan en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten voor de uitgever te compileren over de activiteit op de website en andere aan het gebruik van internet en de activiteit van de website verbonden services te leveren. Google kan deze gegevens alleen aan derden doorgeven onder wettelijke verplichting of als deze derden de gegevens behandelen voor Google, inclusief de uitgever van de website. Google zal jouw IP-adres niet kruisen met andere gegevens in zijn bezit.

Het is mogelijk om deze cookies te weigeren of ze te verwijderen zonder dat het je toegang tot de pagina’s de website beïnvloedt. Je kunt je verzetten tegen de registratie van cookies of verwittigd worden alvorens cookies te accepteren. Lees voor meer info de hulprubriek van je browser die uitlegt hoe je dat moet aanpakken. Een complete deactivering kan echter het gebruik van sommige functies van deze website verslechteren.

Bij het gebruiken van deze website geef je Google expliciet toestemming voor de behandeling van je gegevens onder bovengenoemde voorwaarden voor bovenstaande doelen.

b. Berichtenbox

Naar Lorraine Tourisme, die handelt in naam van alle toeristische partners van het Gebergte de Vogezen, gestuurde e-mailadressen via de verschillende formulieren op de website worden niet langer bewaard dan de tijd die de behandeling vergt.

c. Mailinglist
De in het kader van de mailinglist verzamelde e-mailadressen worden alleen gebruikt voor het verzenden van de door de gebruiker aangevraagde informatie. Je kunt op elk moment je abonnement opzeggen bij ontvangst van de newsletter.

Conform artikel 34 van wet N° 48-87 van 6 januari 1978 (Franse wetgeving) beschik je over het recht op wijziging van de jou betreffende gegevens. Om dit recht te doen gelden, kun je contact opnemen met Lorraine Tourisme:

– per mail naar: contact@tourisme-lorraine.fr

– per post naar LORRAINE TOURISME – Abbaye des Prémontrés F-54700 PONT-A-MOUSSON onder vermelding van je naam en adres.
De wijziging wordt zo snel mogelijk uitgevoerd na ontvangst van je aanvraag. Alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens vind je op de website van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid(www.cnil.fr).

VIII.BEPERKING VERANTWOORDELIJKHEDEN
Deze website, met de daarin vermelde informatie, wordt je aangeboden zonder garantie van welke aard dan ook. Je gebruikt deze website volledig op eigen risico.<
Lorraine Tourisme, die handelt in naam van alle toeristische partners van het Gebergte de Vogezen, stelt zich niet aansprakelijk voor informatie, uitlatingen en meningen verspreid op door hyperlinks vermelde websites waarover Lorraine Tourisme inhoudelijk geen verantwoordelijkheid draagt.
Lorraine Tourisme, handelend in naam van de toeristische partners van het Gebergte de Vogezen, kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade dan ook veroorzaakt door het gebruik van deze website, inclusief eventuele onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen op de website.
De aanbiedingen op deze website zijn niet contractueel en vormen niet het volledige aanbod van accommodatie, bezienswaardigheden en activiteiten in de streek onder toezicht van Lorraine Tourisme, die handelt in naam van de toeristische partners van het Gebergte de Vogezen.
Ook de tarieven worden verstrekt ter informatie en vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van Lorraine Tourisme, handelend in naam van de toeristische partners van het Gebergte de Vogezen.
Alleen de partners van Lorraine Tourisme zijn verantwoordelijk voor hun aanbiedingen. De met deze website verbonden pagina’s (hyperlinks) kunnen leiden tot het raadplegen van andere websites waarover de uitgever van deze website geen enkele controle uitoefent en aldus geen garantie kan geven m.b.t. de kwaliteit van de inhoud en het goed functioneren van deze sites. Gelieve elke functiestoornis of misleidende inhoud aan ons door te geven.